Voorwoord

Voorzitter De Kop Werkt

Hennie
‌Huisman

‘We kunnen er niet omheen. Net als onze prachtige regio en hardwerkende ondernemers heeft het coronavirus ook De Kop Werkt! geraakt. Maar, hoe groot de uitdagingen ook zijn, we laten ons niet regeren door Covid-19. Ook binnen de nieuwe realiteit blijven we uitdragen waar we als regio voor staan en sterk in zijn. We werken verder aan de toekomst van de Kop van Noord-Holland, zodat wanneer alles terug bij het oude is wij direct in de startblokken staan.

De afgelopen periode is maar weer eens gebleken dat de kustgebieden van onze regio in trek zijn. Toeristen en dagjesmensen uit heel Nederland verruilden de Zuid-Europese stranden voor een bezoek aan de Noord-Hollandse kust. Een voorbeeld van de kansen die de coronacrisis biedt, die wij als regio met beide handen hebben aangegrepen. Daarnaast bewandelt en creëert De Kop Werkt! nieuwe wegen voor het bereiken van mensen – in coronatijd én in de nabije toekomst.

‘

Op Kop’
‌
Een sterk voorbeeld van deze activiteiten is de lancering van het platform ‘Op Kop’. Het platform zet de Kop van Noord-Holland duidelijk op de kaart, werkt aan een betere verbinding van werkgevers met de arbeidsmarkt en richt zich op het invullen van vacatures door mensen van buiten de regio. Mensen van buitenaf die naar de Kop zijn getrokken om hier te wonen en werken zijn ‘ambassadeurs’ van het platform en vertellen hun verhaal. De conclusie? Stuk voor stuk zijn zij hier helemaal op hun plek. ‌Ook al was het lang niet altijd even gemakkelijk, het programma De Kop Werkt! heeft het afgelopen halfjaar weer diverse projecten succesvol afgerond. Denk bijvoorbeeld aan de revitalisering van De Koog, dat zich nu met recht weer een duindorp mag noemen. Het vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer is versterkt en vooral verfraaid met prachtige kunstwerken en ook op het gebied van bereikbaarheid binnen de Kop van Noord-Holland is duidelijk vooruitgang geboekt.‌Mobipunten
Een belangrijke stap naar een betere bereikbaarheid en mobiliteit binnen onze regio is de lancering van de Mobipunten. Een prachtig project, dat we helaas door de coronamaatregelen niet groots officieel hebben kunnen openen. Daarnaast zijn er meer ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, hetgeen een even uitdagend als complex thema is binnen de regio.‌Van een uitgebreid onderzoek naar de verkeersveiligheid, de introductie van slimme verkeerslichten voor een snellere doorstroming en maatregelen die de bereikbaarheid van de kernen verbeteren; we maken stappen, ook op trajecten van lange adem. Daarom ben ik verheugd met het feit dat de looptijd van De Kop Werkt! met één jaar is verlengd. Met deze verlenging krijgen we de kans om meer projecten uit te diepen en af te ronden en verder te investeren in de toekomst van onze regio.

‌

Hopelijk kunnen wij als De Kop Werkt! op korte termijn weer terug naar waar we ons thuis voelen en het verschil maken: met de laarzen in de klei en bij de bewoners en ondernemers van de Kop van Noord-Holland aan tafel.’

 

Hennie Huisman

‌Voorzitter ‌De Kop Werkt!