JAARPROGRAMMA
‌2020

In het jaarprogramma 2020, tweede tranche, zijn drie nieuwe projecten opgenomen voor de bestuursopdracht Havens.
De volgende projecten worden u voorgelegd: 
In verband met het budgetrecht kunnen de raden en staten wensen en bedenkingen naar voren brengen op het jaarprogramma 2020, tweede tranche. Van belang hierbij is het door de raden vastgestelde “toetsingskader projecten De Kop Werkt!”. Dit document bevat criteria voor de beoordeling van de projecten.
De projecten kunnen op zowel de kwalitatieve criteria als de basisvoorwaarden uit het toetsingskader worden beoordeeld. Voor de goede orde is het toetsingskader bijgevoegd.