Destinatiemarketing
Toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de economie en werkgelegenheid binnen onze regio. Door de Kop van Noord-Holland nog beter op de kaart te zetten als toeristische trekpleister wil De Kop Werkt! bijdragen aan het verhogen van het aantal toeristische bezoeken. Dit doen we door de reputatie te versterken, de ervaring en beleving te verbeteren en de kwaliteit van het toeristische aanbod te verhogen. De ambitie is om de Kop van Noord-Holland uit te laten groeien tot één van de vijf belangrijkste toeristische regio’s van Nederland.

Project 711

Destinatiemarketing

Doelstelling

Met de Kop van Noord-Holland een plek in de top-vijf van toeristische regio’s binnen Nederland bemachtigen; dat is de ambitie van het project Destinatiemarketing. Met behulp van een regioprofiel en gerichte promotie, willen we de vindbaarheid van het bestaande aanbod verbeteren en de Kop van Noord-Holland duidelijker onderscheiden van andere toeristische regio’s. Hiervoor vinden activiteiten plaats die erop gericht zijn (potentiële) bezoekers van buiten de regio te verleiden tot een bezoek aan of verblijf in de Kop van Noord-Holland en die bezoekers aanmoedigen langer te blijven en uitgaven te verhogen.

Voortgang en werkzaamheden

Het toeristisch regioprofiel voor de Kop van Noord-Holland is opgesteld en de marketingstrategie voor de periode 2017-2020 is bepaald. Hieruit wordt jaarlijks een campagneplanning opgesteld, verdeeld over een planning voor het voorjaar, de zomer en het najaar. Tussentijds zijn rapportages gemaakt over het bereik en de resultaten van de campagnes.


‌De resultaten van de campagnes van 2019 en de voorjaarscampagne 2020 zijn via deze links te bekijken:
- Campagnes 2019
- Voorjaarscampagne 2020

‌Naast stijgende bezoekersaantallen van de website, zien we ook een sterk stijgende activiteit op social-media-accounts, zoals Instagram en Facebook.

‌

Door de uitbraak van de Covid-19-pandemie, vlak na de start van de voorjaarscampagne, zijn campagnes niet uitgevoerd en later in het jaar op andere wijze uitgerold. De resultaten zijn daardoor sterk beïnvloed. Waar normaal gesproken volop wordt ingezet op de tulpencampagne moest nu een strategie ontwikkeld worden om de opgebouwde naamsbekendheid niet te verliezen en potentiële bezoekers te blijven interesseren voor een bezoek aan de Kop van Noord-Holland vanaf het moment dat dit weer mogelijk was.

‌

Het meten van bezoekersaantallen en uitgaven is op dit moment nog niet mogelijk. Samen met de uitvoeringsorganisatie Holland boven Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan het opzetten van een monitor om hier meer inzicht in te krijgen.